Αποτελέσματα αναζήτησης

Images in post

Αναρτήθηκε από ladmin επί 27/05/2014
0

On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize.

In just a bit here, you should see the text start to wrap below the right aligned image and settle in nicely. There should still be plenty of room and everything should be sitting pretty. Yeah… Just like that. It never felt so good to be right.

And that’s a wrap, yo! You survived the tumultuous waters of alignment. Image alignment achievement unlocked!

Αφήστε μια Απάντηση

  • Προχωρημένη Αναζήτηση

    0 € έως 1.500.000 €

  • Υπολογιστής Δανείου

Σύγκριση Ακινήτων